Pedagogisch beleid sls

Als ouder kies je o.a. voor een kinderopvang omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Onze SLS deelt de opvoeding van een kind met de ouders. Wanneer ouders voor deze SLS kiezen, vertrouwen zij een deel van de opvoeding van hun kind aan de leidsters van de SLS toe. Het is daarom van belang dat ouders en leidsters hierbij op één lijn zitten.

Wat betreft opvoeding, zijn er verschillende pedagogische stromingen, zoals Rudolf Steiner, Maria Montessori, Thomas Gordon, Regio Emilia, etc. Onze SLS heeft niet gekozen voor één bepaalde pedagogische methode, maar heeft haar pedagogische beleid op bovengenoemde inspirators gebaseerd en deze gebruikt om een eigen gezicht te geven aan het pedagogische beleid.

Het pedagogisch doel van SLS De Theepot is, dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht realiseren we door situaties binnen de SLS te creëren, die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen.

Kinderen zullen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaalvaardig zijn.

Onze SLS wil de kinderen tijdens hun verblijf op de SLS in een plezierige, vertrouwde omgeving, naast het gezin opvangen. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen en zich leuk met elkaar kunnen vermaken. Kinderen kunnen gedeeltelijk zelf hun speeltijd invullen met de dingen en materialen die aanwezig zijn en de activiteiten binnen en buiten de SLS, die worden aangeboden.

Belangrijke speerpunten voor ons zijn:

1.      veiligheid en geborgenheid
2.      ontwikkeling en signalering
3.      zelfvertrouwen en zelfstandigheid
4.      delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid
5.      ontspanning en gezelligheid
6.      respect voor en bejegening van elkaar

In alle voorzieningen wordt gewerkt aan het huiskamermodel. SLS De Theepot streeft ernaar het kind op te vangen in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Zo streven  wij er zoveel mogelijk naar om vertrouwde gezichten op de groep te hebben staan. De pedagogisch medewerkers begroeten de kinderen en heten ze welkom en tevens krijgen de kinderen een eigen drinkbeker en opbergmandje.

De ochtend zal gestart worden met de begroeting van Puk, die alle namen van de kinderen opnoemt. Er wordt een verhaaltje voorgelezen en de kinderen krijgen de gelegenheid om zelf ook iets te vertellen. Daarna mogen de kinderen vrij spelen. In de ochtend krijgen de kinderen limonade en een koekje aangeboden. Daarna gaan we spelenderwijs aan het thema beginnen, een speciaal speel- en leerprogramma Uk & Puk. Dit programma is gezamenlijk met de basisscholen en de Onderwijs Begeleidingsdienst opgesteld.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben en veilig kunnen spelen. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen het inzichtelijk maken van wat groter en kleiner inhoud, krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen.

Voor het gehele pedagogische beleid klikt u hier.

Bel