Dagindeling bso

Tijdens de schoolweken halen de leid(st)ers de kinderen uit school. De leid(st)ers dragen hierbij een bodywarmer van De Theepot ter herkenning. Afhankelijk van de afstand van de school, worden de kinderen lopend of met een busje van De Theepot opgehaald. Elke leid(st)er heeft zoveel mogelijk een vaste school, zodat de kinderen en de leerkrachten een vast gezicht hebben. De overdracht van school naar de BSO wordt hierdoor ook bevorderd net als het contact tussen de kinderen en de leid(st)ers.

Wanneer alle kinderen van alle scholen zijn opgehaald gaan de kinderen na het plassen en handen wassen, op hun groep aan tafel. Ieder kind heeft dan een eigen beker die hij of zij bij de start van de BSO gekozen heeft en waar zijn of haar naam op staat. Deze bekers staan bij binnenkomst klaar, zodat elk kind ziet dat hij of zij verwacht wordt en zich welkom voelt. Met een lekker koekje en half boterhammetje erbij, is dit een goed begin van de middag.

Aan tafel wordt er gekeken of iedereen er is, wordt er een verhaal voorgelezen en mogen de kinderen vertellen wat ze hebben beleefd of iets laten zien wat ze op school of van thuis hebben meegenomen. Daarna wordt er verteld wat er die middag wordt gedaan. Eerst is dit altijd een frisse neus halen en daarna kunnen de kinderen een knutsel gaan maken die die week op het programma staat of zelf iets kiezen om te spelen.  Regelmaat wordt er iets gebakken of is er een sportworkshop. De leid(st)ers bieden ook met regelmaat een activiteit in de speelzaal of gymzaal aan. Na school is het altijd heerlijk om lekker te bewegen.

Om 16.30 uur is er een fruitmoment en bij warm weer ook een tweede drinkmoment. Vanaf 17.00 uur kunnen ouders de kinderen op komen halen. Wanneer ouders dit eerder willen, geven zij dit aan, omdat we er vaak op uit gaan. Dit kan naar een speeltuin, park, bos of bibliotheek zijn.

Tijdens vakantieweken komen de kinderen de hele dag naar De Theepot of een ochtend tot 13.00 uur of een middag vanaf 13.00 uur. In de vakanties staat er altijd een thema centraal. Elke dag wordt er dan rond dit thema geknutseld, spelletjes en activiteiten gedaan. Ook gaan we er elke dag op uit, wordt er iemand op de locatie uitgenodigd of wordt er een speurtocht gedaan.

Elke vakantiedag heeft een vaste indeling waarin spelletjes, activiteiten en uitjes worden gepland:

  • 07.30-09.30 uur inloop, vrij spelen
  • 09.30-10.00 uur drinkmoment en verhaal
  • 10.00-12.00 uur geplande activiteiten/uitstapje
  • 12.00-13.00 uur lunch
  • 13.00-14.00 uur buitenspelen
  • 14.00-15.30 uur geplande activiteit/uistapje
  • 15.30-16.00 uur drinkmoment en verhaal
  • 16.00-17.30 uur activiteit
  • 17.30-18.00 uur appeltje en vrij spelen
  • 18.00-18.30 uur opruimen

De activiteiten worden altijd aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Hierdoor biedt De Theepot uitdaging voor ieder kind. Ook de thema’s van iedere vakantie proberen we zo veel mogelijk af te wisselen, zodat het de interesse van verschillende kinderen prikkelt. Zo komen er thema’s als sprookjes, media, heel De Theepot bakt!, vervoer en de technische Theepotdagen voorbij.

Bel