Dagindeling sls

De kinderen worden ’s ochtends naar de speelleerschool gebracht en ontvangen door hun vaste leidster. Ieder kind heeft een eigen bak en luizenzak om spulletjes in op te bergen. Na het uitzwaaien van alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere verzorgers, gaat de dag van de speelleerschool beginnen.

De kinderen kunnen zien wat ze die dag bij de speelleerschool gaan doen, door de pictogrammen die elke dag door de leidster wordt neergezet. De dag begint in de kring met de begroeting van Puk, die alle namen van de kinderen opnoemt. Er wordt een verhaaltje voorgelezen of over het thema van die week gepraat. Ook de kinderen krijgen de gelegenheid om zelf iets te vertellen.

Daarna wordt er met de groep of in kleine groepjes een activiteit van Uk & Puk gedaan. De kinderen krijgen de mogelijkheid om lekker met elkaar vrij te spelen.

In de ochtend is er rond tien uur een vast eet en drinkmoment. De kinderen krijgen limonade uit hun eigen beker. Deze beker mogen ze uitkiezen als zij de eerste keer komen spelen en mogen zij als zij van de speelleerschool af gaan als aandenken meenemen van de Theepot. Ook wordt er een koekje en fruit aangeboden.

Vervolgens gaan de kinderen lekker naar buiten met de leidster. Een frisse neus halen vinden wij belangrijk voor de kinderen. Buiten kunnen zij hun energie kwijt, leren zij motorische vaardigheden en bouwen zij een gezonde weerstand op. Buiten worden er naast vrij spel activiteiten aangeboden.

Wanneer het tijd is om naar binnen te gaan, worden gelijk de handjes gewassen. De kinderen kunnen samen met de leidster de tafel dekken en er wordt gezamenlijk gegeten. Leuke gesprekken en leerzame oefeningen komen hier spelenderwijs aan bod.

Daarna is het tegen 13.00 uur tijd voor de peuters die dit nog nodig hebben, om te gaan slapen en een gedeelte van de peuters wordt opgehaald en uitgezwaaid. Met de peuters die nog blijven en die niet hoeven te slapen, is er tijd voor extra aandacht en om samen nog een leuke activiteit te doen.

Als de andere kinderen rond 15.00 uur uitgerust zijn, drinken we samen, eten fruit en een cracker. Vanaf 15.00 uur tot 18.30 kunnen kinderen worden opgehaald. Kinderen gaan net als in de ochtend nog even samen spelen, knutselen en naar buiten, tot ze worden opgehaald.

Bel