Klachten

Mocht er zich een situatie voordoen waarover u niet tevreden bent, dan willen we dat graag horen. Wij bieden professionele kinderopvang en daarvoor is het belangrijk in te kunnen spelen op uw ervaringen en behoeftes. Kinderopvang De Theepot is aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie is in het leven geroepen om klachten van ouders met betrekking tot de kinderopvang te behandelen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.degeschillencommissie.nl. Zowel Kinderopvang De Theepot als De Geschillencommissie vinden het wenselijk dat u zich bij een klacht eerst richt tot Kinderopvang De Theepot.

Bij wie kunt terecht?

Als u ontevreden bent over het functioneren van een pedagogisch medewerker dan kunt u dat met haar of hem zelf bespreken. Voor opmerkingen over organisatorische zaken kunt u terecht bij de directie.

Kinderopvang De Theepot heeft een klachtenreglement
Bel