Medisch beleid

Als ouder kies je o.a. voor een buitenschoolse opvang omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is.

Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen de buitenschoolse opvang niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek?
Even kort beschreven zijn kinderen ziek als:
– hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is
– ze 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben
– ze een besmettelijke ziekte hebben

Een uitgebreide beschrijving kun je terug vinden in ons protocol zieke kinderen. In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

We hanteren de richtlijnen die het RIVM ons voorschrijft. Zij hebben een protocol ontwikkeld met informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Klik hier voor het protocol.

Voor het toedienen van medicijnen volgen we de richtlijnen vanuit het RIVM en hebben we een schriftelijke overeenkomst van ouders nodig. Hiervoor hebben wij het medicatie formulier. Klik hier voor het medicatie formulier.
Bel