Pedagogisch beleid bso

Onze BSO deelt de opvoeding van een kind met de ouders en de leerkrachten van school. Wanneer ouders voor deze BSO kiezen, vertrouwen zij een deel van de opvoeding van hun kind aan de leidsters van de BSO toe. Het is daarom van belang dat ouders en leidsters hierbij op één lijn zitten.
Wat betreft opvoeding, zijn er verschillende pedagogische stromingen, zoals Rudolf Steiner, Maria Montessori, Thomas Gordon, Regio Emilia, etc. Onze BSO heeft niet gekozen voor één bepaalde pedagogische methode, maar heeft haar pedagogische beleid op bovengenoemde inspirators gebaseerd en deze gebruikt om een eigen gezicht te geven aan het pedagogische beleid.

Het pedagogisch doel van Kinderopvang De Theepot is, dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht realiseren we door situaties binnen de BSO te creëren, die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen. Kinderen zullen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaalvaardig zijn. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen en zich leuk met elkaar kunnen vermaken. Tijdens de opvang kunnen zij zelf hun speeltijd invullen met spelletjes en materialen die aanwezig zijn op de BSO. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan activiteiten binnen en buiten de BSO, die worden aangeboden. Als basis voor het ‘zich kunnen ontwikkelen’ biedt Kinderopvang De Theepot een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Belangrijke speerpunten voor de Theepot zijn:
1. veiligheid en geborgenheid
2. ontwikkeling en signalering
3. zelfvertrouwen en zelfstandigheid
4. delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid
5. respect voor en bejegening van elkaar

In alle voorzieningen wordt gewerkt aan het huiskamermodel. Kinderopvang De Theepot streeft ernaar het kind op te vangen in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Zo halen de pedagogisch medewerkers /ophaalmoeders de kinderen zelf uit school en staat erbij aankomst op de Theepot hun eigen drinkbeker klaar. Elke BSO heeft een centrale groepsruimte, waar de kinderen na schooltijd eerst een gezellig samenzijn rond de theetafel hebben. Thee, limonade, een broodje, een koekje en pedagogisch medewerkers staan al klaar. In voorzieningen met meerdere groepen heeft elke leeftijdsgroep zijn eigen vaste ruimte. Na het theemoment en de uitleg van de weekactiviteit /weekknutsel mag het kind zich binnen de BSO ruimte vrij bewegen. Het blijft tenslotte vrije tijd!

Voor het gehele pedagogische beleid klikt u hier.

Bel