Oudercomissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat ouders op een aantal onderdelen van het beleid binnen Kinderopvang De Theepot adviesrecht hebben. Dit adviesrecht wordt vormgegeven door de aanwezigheid van een oudercommissie. Vanuit deze oudercommissie worden allerlei onderwerpen besproken en bekeken die vanuit de ouder of Kinderopvang De Theepot worden aangedragen.

De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

 • Aantal kinderen per leidster
 • Groepsgrootte
 • Opleidingseisen beroepskrachten
 • Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden
 • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Wijziging van de prijs van de kinderopvang

Enthousiaste oudercommissie leden fungeren als schakel tussen de ouders en de directie. Schroom niet om ze te benaderen met vragen, ze zijn te bereiken via oc@bsodetheepot.nl

Oudercommissie leden:

 • Petra Kroon BSO locatie Actieve BSO SDO
 • Marijke Waterreus Speelleerschool Giraf & BSO locatie Giraf
 • John Droog BSO Locatie IKC Lisse
 • Corine Heins BSO Giraf en speelleerschool Giraf
 • Linda Meinen speelleerschool Raam
 • Lisette Sterk BSO Brede school en speelleerschool Raam
 • Miranda Mastenbroek BSO Giraf en speelleerschool Giraf
Bel