Visie

De kracht van De Theepot is de kleinschaligheid en de kwaliteit. We streven naar een huiselijk en prettige sfeer voor de kinderen.  De pedagogisch medewerkers en de ruimte moeten zorgen voor huiselijkheid, gezelligheid en ontspanning tijdens de opvang. Kinderen zijn vrij om te kiezen waar zij binnen vrij spelmomenten mee willen spelen. Wij zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn en bieden activiteiten aan waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de interesse en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Op deze manier wil De Theepot bereiken dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige kinderen die eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht realiseren we door situaties binnen De Theepot te creëren, die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen. Kinderen zullen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaalvaardig zijn. Als basis voor het ‘zich kunnen ontwikkelen’ biedt De Theepot een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Wat betreft opvoeding zijn er verschillende pedagogische stromingen, zoals Rudolf Steiner, Maria Montessori, Thomas Gordon, Regio Emilia, etc. De Theepot heeft niet gekozen voor één bepaalde pedagogische stroming, maar heeft haar pedagogische beleid op bovengenoemde inspirators gebaseerd en deze gebruikt om een eigen gezicht te geven aan het pedagogische beleid.

Belangrijke speerpunten voor ons zijn:

  1. veiligheid en geborgenheid
  2. ontwikkeling en signalering
  3. zelfvertrouwen en zelfstandigheid
  4. delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid
  5. ontspanning en gezelligheid
  6. respect voor en bejegening van elkaar
Bel