Vroege Voorschoolse Educatie (VVE)

Op de SLS bieden wij vroege voorschoolse educatie (VVE) aan alle kinderen. Wij gebruiken hiervoor de methode Uk & Puk. Uk & Puk is een Totaalprogramma voor kinderen 0-4 jaar. Dit programma is gezamenlijk met de basisscholen en de Onderwijs Begeleidingsdienst opgesteld.

Het programma bevat een aantal thema’s waarin alle ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind centraal staan. Er wordt op de speelleerschool 6 weken met een thema gewerkt. Er wordt geknutseld, spelletjes gedaan en gepraat over het thema. Het lokaal wordt ingericht met hoeken en materialen rond het thema en er worden bij bepaalde thema’s zelfs kleine uitstapjes gemaakt om het thema te ervaren.

Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen het inzichtelijk maken van wat groter en kleiner inhoud, krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen.

Ouders worden op de hoogte gehouden over het thema en wat er wordt gedaan met de kinderen. Zij ontvangen bij de start van een nieuw thema een ouderbrief. Hierin wordt vermeld wat er wordt gedaan bij de Theepot, welke liedjes we zingen en welke activiteiten ouders ook thuis kunnen doen met de kinderen. Zo wordt het een leuke ervaring voor iedereen.

Bel