Dagindeling

Schooldagen

Op de BSO ligt de nadruk op vrijetijdsbesteding. De kinderen worden opgehaald met de auto, de theepotbus, lopend of door de vaste ophaalmoeder. Wij ontvangen daar de kinderen van verschillende scholen met theepotten vol thee, limonade en een lekker koekje. Zo zal elke middag een startmoment worden waar de kinderen even hun verhaal kwijt kunnen en ze elkaar beter leren kennen.
Vervolgens krijgen de kinderen de gelegenheid hun middag met sport, spel en creatieve activiteiten in te delen. Ook zijn er stoei- en onderuitzak plekjes waar de kinderen zich kunnen vermaken. Bovendien is er op onze BSO een computer en/ of ander “game″ materiaal aanwezig, waar kinderen op bepaalde tijden mee mogen spelen en er zijn veel gezelschapsspelletjes aanwezig.
Daarnaast wordt er altijd een activiteit aangeboden door de groepsleiding en er kan, indien de ouders dit wensen, toezicht en ondersteuning worden geboden bij het maken van huiswerk.
De kinderen worden gestimuleerd op een goede manier samen te werken.
Ruzies worden zoveel mogelijk zelf opgelost, maar natuurlijk wordt hier zo nodig door de gekwalificeerde groepsleiding bij geholpen.
Als afsluiting wordt er aan het eind van de middag nog wat lekkers gegeten en nog iets gedronken en gaan de kinderen die een warme maaltijd krijgen gezamenlijk met een leidster aan tafel eten. De kinderen kunnen daarna door de ouders / verzorgers opgehaald worden.

Vakantiedagen

Tijdens de schoolvakanties zijn de kinderen de hele dag welkom. Om 7:30 uur openen wij de deuren en kunnen de kinderen tot 10:00 uur binnen komen. Daarna starten we gezamenlijk de dag en gaan de activiteiten beginnen. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur eten we gezamenlijk aan tafel onze lunch. Ook in de middag staan er leuke activiteiten op het programma.

Tussendoor zijn er natuurlijk altijd momenten om even zelf te spelen. Rond 15:00 uur een rust moment aan tafel met wat drinken en een koekje. Tot slot om 16:30 uur een appeltje / peertje en gaan de kinderen die avondeten gezamenlijk aan tafel voor hun maaltijd. Tussen 16:00 uur en 18:30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Er wordt in de vakanties gewerkt met thema’s. Er worden activiteiten met de kinderen gedaan rondom één thema en er worden gepaste uitstapjes ondernomen. Op deze manier wordt de (vakantie)dag echt een feestdag en leren de kinderen spelenderwijs over een bepaald thema.

Bij het verzinnen van deze themaweken en activiteiten wordt er rekening gehouden met de interesses van de kinderen, maar ook met het seizoen, trends en de actualiteit. Voorbeelden van themaweken zijn beroepen, verkeer, media, sprookjes enz.

Uitstapjes

Er zullen regelmatig uitstapjes met onze Theepotbussen ondernomen worden. Uitstapjes worden met goedkeuring van ouders, voor de gezelligheid en de ontspanning gemaakt, maar dragen ook bij aan de verstandelijke en sociale ontwikkeling van een kind; ze komen in aanraking met nieuwe situaties. Een bezoek aan een boerderij, bos, musea of sportschool bijvoorbeeld. Onze vaste pedagogisch medewerkers begeleiden de uitstapjes.
Andersom worden er ook wel eens mensen van buiten de organisatie uitgenodigd om een workshop te komen geven. Het voordeel hiervan is dat een grotere groep kinderen kan deelnemen aan de activiteit.

Bel