Inspectierapport

 

De GGD inspecteert elk jaar alle locaties van Kinderopvang De Theepot. Daarbij wordt gekeken naar de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling van klachten en ouderrecht. Aan de hand van de observaties en bevindingen van de inspectie wordt er een rapport opgesteld.

De uitkomst van het rapport wordt door ons gedeeld met de oudercommissie. De inspectie deelt het rapport met de gemeente van de betreffende locatie en wordt gedeeld op de site van het landelijkregisterkinderopvang. Het rapport is dan ook zichtbaar voor alle ouders.

Onze inspectierapporten inzien? klik dan hier.

 

Bel