Pedagogisch beleid

Als ouder kies je o.a. voor een kinderopvang omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Onze opvang deelt de opvoeding van een kind met de ouders. Wanneer ouders voor De Theepot kiezen, vertrouwen zij een deel van de opvoeding van hun kind aan de leidsters toe. Het is daarom van belang dat ouders en leidsters hierbij op één lijn zitten.

Wat betreft opvoeding, zijn er verschillende pedagogische stromingen, zoals Rudolf Steiner, Maria Montessori, Thomas Gordon, Regio Emilia, etc. De Theepot heeft niet gekozen voor één bepaalde pedagogische methode, maar heeft haar pedagogische beleid op bovengenoemde inspirators gebaseerd en deze gebruikt om een eigen gezicht te geven aan het pedagogische beleid.

Het pedagogisch doel van De Theepot is, dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht realiseren we door situaties te creëren, die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen. Kinderen zullen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaalvaardig zijn.

De Theepot wil de kinderen tijdens hun verblijf bij ons, in een plezierige, vertrouwde omgeving, naast het gezin opvangen. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen en zich leuk met elkaar kunnen vermaken. Kinderen kunnen gedeeltelijk zelf hun speeltijd invullen met de dingen en materialen die aanwezig zijn en de activiteiten binnen en buiten De Theepot, die worden aangeboden.

In alle voorzieningen wordt gewerkt aan het huiskamermodel. De Theepot streeft ernaar het kind op te vangen in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Zo streven  wij er zoveel mogelijk naar om vertrouwde gezichten op de groep te hebben staan. De pedagogisch medewerkers begroeten de kinderen en heten ze welkom en tevens krijgen de kinderen een eigen drinkbeker en opbergmandje.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben en veilig kunnen spelen. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten.

Bel