Ruilbeleid

Ruilbeleid kinderopvang De Theepot.

In principe komen kinderen op vaste dagen naar Kinderopvang De Theepot. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dag opvang nodig heeft voor uw kind. Kinderopvang De Theepot biedt deze mogelijkheid.

Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik maakt van de opvang ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang De Theepot begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag voor u als ouder vervelend kan zijn.

Uitgangspunten en afspraken:

 • Ruilen van een opvangdag, om wat voor reden dan ook, kan binnen een periode van 2 weken voorafgaande aan de gemiste opvangdag en 4 weken na afloop van de gemiste opvangdag. Oftewel, ruilen kan gedurende een periode van 6 weken. Bijvoorbeeld: woensdag 14 oktober is de gemiste opvangdag. Ruilen kan dan van woensdag 30 september tot en met woensdag 11 november. 
 • Uitzondering hierop is de zomervakantie. De dagen in de zomervakantie kunnen binnen de gehele 6 weken zomervakantie, geruild worden. 
 • Ruilingen kunnen alleen digitaal worden aangevraagd, via het ouderportaal van KOV net. 
 • Ruilingen kunnen via het ouderportaal worden aangevraagd, voorafgaande aan de te ruilen dag(deel). Ruiling dient vooraf te worden aangevraagd, niet op de ruildag zelf of naderhand.
 • De dagen in de week van eerste Kerstdag tot en met nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Deze dagen worden niet in rekening gebracht en kunnen dan ook niet worden geruild. 
 • Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten. 
 • Het ruilen van dagen wordt altijd in overleg met de groepsleiding gedaan. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de samenstelling en het kindaantal van de groep. Desgewenst kunnen wij een alternatieve groep of datum voorstellen aan de ouder.
 • Het zal in de praktijk regelmatig voorkomen dat gemiste opvangdagen niet geruild kunnen worden. Dit zal vooral het geval zijn bij locaties en groepen met een hoge bezettingsgraad. U kunt echter geen rechten ontlenen aan gemiste opvangdagen die niet geruild kunnen worden.
 • Wij kunnen maximaal een maand vooruit kijken of een ruiling mogelijk is i.v.m. nieuwe plaatsingen en flexibele opvangpakketten.
 • Nieuwe vaste plaatsingen gaan voor op eerder gemaakte ruilafspraken. Er wordt dan samen gekeken naar een mogelijkheid tot een andere ruiling. 
 • De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met een andere ochtend, naschoolse opvang alleen met een andere middag en vakantieopvang alleen met andere vakantiedag in de betreffende vakantie.
 • Het dagdeel kan alleen in zijn geheel geruild worden. Het dagdeel kan niet in stukken of losse uren geruild worden. 
 • Alleen bij hele dagopvang van 7.30-18.30 uur kan de ochtend en de middag los geruild worden. 
 • Op de dag dat uw kind eigenlijk opvang zou hebben op de speelleerschool, meldt u hem of haar vóór 8.30 uur af. Bij opvang op een BSO meldt u uw kind vóór 12.00 uur af.
 • De werkwijze met betrekking tot het ruilen van opvangdagen is vastgesteld met goedkeuring van de oudercommissie.

 

Kinderopvang “De Theepot” werkt klantvriendelijk en streeft het ruilbeleid na.

 

Bel