Ruilbeleid

Ruilbeleid kinderopvang De Theepot.

In principe komen kinderen op vaste dagen naar De Theepot. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen, opvang nodig heeft voor uw kind. De Theepot biedt deze mogelijkheid.

Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik maakt van de opvang, ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van De Theepot begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruil dag, voor u als ouder vervelend kan zijn.

Uitgangspunten en afspraken:

 • Ruilen van een opvang dag, om wat voor reden dan ook, kan binnen een periode van 2 weken voorafgaande aan de gemiste opvang dag en 2 weken na afloop van de gemiste opvangdag. Oftewel, ruilen kan gedurende een periode van 4 weken. Bijvoorbeeld: woensdag 15 oktober is de gemiste opvangdag. Ruilen kan dan van woensdag 1 oktober tot en met woensdag 29 oktober.
 • Ruilingen kunnen digitaal worden aangevraagd, voorafgaande aan de te ruilen dag(deel). (ruiling dient vooraf te worden aangevraagd, niet op de ruildag zelf of naderhand)
 • De dagen in de week van eerste Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Deze dagen worden niet in rekening gebracht en kunnen dan ook niet worden geruild.
 • Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten.
 • Ruilingen kunnen alleen digitaal worden aangevraagd, via de ouderlogin van KDV.
 • Bij het ruilen van dagen wordt altijd in overleg met de groepsleiding gedaan. Daarbij wordt o.a. gekeken wordt naar de samenstelling en het kindaantal van de groep. Desgewenst kunnen wij een alternatieve datum voorstellen aan de ouder.
 • Het zal in de praktijk regelmatig voorkomen, dat gemiste opvangdagen niet geruild kunnen worden. Dit zal vooral het geval zijn bij locaties en groepen met een hoge bezettingsgraad. U kunt echter geen rechten ontlenen aan gemiste opvangdagen die niet geruild kunnen worden.
 • Nieuwe vaste plaatsingen gaan voor op eerder gemaakte ruilafspraken. Er wordt dan samen gekeken naar een mogelijkheid tot een andere ruiling.
 • Wij kunnen maximaal een maand vooraf kijken of een ruiling mogelijk is i.v.m. nieuwe plaatsingen en flexibele opvangdagen.
 • De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang en vakantieopvang met andere vakantiedag.
 • Het dagdeel kan alleen in zijn geheel geruild worden. Het dagdeel kan niet in stukken of losse uren geruild worden.
 • Alleen bij hele dagopvang van 8.00-18.00 uur kan de ochtend en de middag los geruild worden.
 • Op de dag dat uw kind eigenlijk opvang zou hebben op de speelleerschool, meldt u hem of haar vóór 8.30 uur af. Bij opvang op een BSO meldt u uw kind vóór 12.00 uur af.
 • Ruilaanvragen van de zomervakantie worden los bekeken. Vakantie dagen kunnen binnen de 6 weken zomervakantie vooraf worden aangevraagd. De directie zal ouders tijdig vragen naar hun wensen en kijken naar mogelijkheden. De aanvragen worden gelijknamig verdeeld.
 • De werkwijze met betrekking tot het ruilen van gemiste opvangdagen is vastgesteld met goedkeuring van de oudercommissie.

 

Kinderopvang “De Theepot” werkt klantvriendelijk en streeft het ruilbeleid na.

 

Bel