Veiligheidsbeleid

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle pedagogisch medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en
3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kinderopvang De Theepot vangt kinderen op in een veilige en gezonde omgeving. Dit doen we door:
– kinderen af te schermen van grote risico’s
– kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
– kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

In ons beleid beschrijven wij de belangrijkste grote risico’s die op onze kinderopvang kan leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn genomen of worden genomen, om het risico tot het minimum te beperken.

Mocht u meer interesse hebben in het beleid. Deze is altijd op te vragen bij de directie.

Bel