Speelleerschool

De speelleerschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Op een speelse manier worden kinderen voorbereid op groep 1 van de basisschool. Wij maken hierbij gebruik van een speciaal speel en leerprogramma uk en Puk. Dit programma is gezamenlijk met de basisscholen en de Onderwijs Begeleidingsdienst opgesteld. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen, groter en kleiner krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben en veilig kunnen spelen. Naast dit programma blijft er voldoende tijd voor het kind om eigen creativiteiten te ontwikkelen. Dit komt mede door de geboden pakketten en ruime openingstijden.

Opvang in de vorm van een Speelleerschool bieden wij aan op de volgende locaties:

  • De Kulturele raad, Het Raam aan de prinses Irenelaan. Kinderen vanaf 1,5 jaar oud zijn hier welkom.
  • In het bijgebouw aan R.K. De Giraf school. Ingang aan de Brouwerlaan. Kinderen vanaf 2 jaar zijn hier welkom.
Bel