Pedagogisch beleid tso

Onze TSO wil de kinderen in hun pauze opvangen in een plezierige, vertrouwde omgeving en sfeer. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen en zich leuk met elkaar kunnen vermaken. Kinderen kunnen zelf hun speeltijd invullen met de materialen die aanwezig zijn en de activiteiten binnen en buiten die worden aangeboden door De Theepot.

De klassen hebben een vaste ruimte waar geluncht wordt en het meegenomen eten en drinken zal hier worden klaargezet. Wanneer iedereen aanwezig is, wordt er gezamenlijk gestart met eten. Er kan tijdens het eten een verhaal worden voorgelezen en de kinderen krijgen de mogelijkheid om iets te vertellen.

Wanneer minstens de helft van de kinderen klaar is met eten gaat één van de TSO begeleidsters alvast naar buiten met deze kinderen. De andere kinderen krijgen nog even de gelegenheid om te eten en naar buiten te gaan.

Activiteiten die worden aangeboden kunnen buiten zijn. Er kan een “spel van de week” worden aangeboden. Binnen kan er altijd in de aula worden geknutseld en één keer in de maand (eerste week van de maand) wordt er iets “leuks” gedaan m.b.t. het eten. Dit kan zijn in de vorm van wat extra fruit wat de TSO heeft, het maken van tosti’s, het maken van een klein toetje, sap of wat soep. Dit om het eten en gezonde voeding te stimuleren. Het gezond eten wordt ook gestimuleerd doordat meegebrachte eten in de koelkast gaat. Ouders kunnen hierdoor meer variëren met het broodbeleg en drinken dat zij meegeven. Via het ouderportaal kunnen ouders op de hoogt gehouden worden.

Doorklik naar TSO beleid

Bel